ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΕΠΕ

ΠΑΤΡΩΝ - ΚΛΑΟΥΣ, ΠΕΤΡΩΤΟ, Τ.Κ. 26334 , ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.: 2610-527127   FAX: 2610-527317

E-Mail: coffee.xp@otenet.gr